อัลบั้มภาพ นายกอบต.คลองกระบือพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตฯ
* อัลบั้ม *
นายกอบต.คลองกระบือพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่ว
นายกอบต.คลองกระบือพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่ว
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือครั้งแรก วันพุธที่ 5
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือครั้งแรก วันพุธที่ 5
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือได้จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญปร
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือได้จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญปร
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 137 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กรกฏาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่า
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กรกฏาคม 2564
วิธีเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วก่อนทิ้งลงถัง
วิธีเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วก่อนทิ้งลงถัง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2564

รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2563
การส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากกระจูด
การส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากกระจูด
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2563

การส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าถุง
การส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าถุง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2563
การส่งเสริมอาชีพการสานกระกร้าพลาสติก
การส่งเสริมอาชีพการสานกระกร้าพลาสติก
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 สิงหาคม 2563
การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด
การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2563
การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด
การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2563
การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด
การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2563

การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด
การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของตลาด
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไว
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 168 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยห
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยห
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2563
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มีนาคม 2563
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มสีเขียว
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มสีเขียว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>